Start

Inż. Stanisław Kaczmarek mgr. Monika Kaczmarek - Nowak

Niezależni Konsultanci Członkowie zwyczajni SIDiR wpisani na listę Międzynarodowych Ekspertów (Mediatorów i Rozjemców) FIDIC, przygotowanie zawodowe w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według wzorców FIDIC, Banku Światowego oraz EBRD (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju)

Inż. Stanisław Kaczmarek Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Arbiter przy Gospodarczym Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa

Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie